ชื่อผู้ใช้ :

ตัวอย่าง การสร้างห้องครัวด้วยโปรแกรม SketchUp

เน้นการใช้เครื่องมือ Push/Pull และ Offset

                                                         

   

ตัวอย่าง การสร้างเตียงนอนด้วยโปรแกรม SketchUp

ขั้นตอนการสร้างเตียงนอนการใส่สี

                                                         

   

ตัวอย่าง การสร้างเตียงนอนด้วยโปรแกรม SketchUp

ขั้นตอนการสร้างชั้นวาง TV

                                                         

   

ตัวอย่าง การสร้างเตียงนอนด้วยโปรแกรม SketchUp

ขั้นตอนการสร้างโซฟา

                                                         

   

ตัวอย่าง การสร้างเตียงนอนด้วยโปรแกรม SketchUp

ขั้นตอนการสร้างแจกัน