ชื่อผู้ใช้ :

ตัวอย่าง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch 2.0

 การสร้างเกมง่ายๆ มีการเก็บคะแนน และมีการลดชีวิตของตัวละคร   

                                                         

   

ตัวอย่าง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch 2.0

 การสร้างเกมง่ายๆ มีการเก็บคะแนน และมีการลดชีวิตของตัวละคร

                                                         

   

ตัวอย่าง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch 2.0

 การสร้างเกมง่ายๆ มีการจับเวลาว่าหลบได้นานแค่ไหน
และเมื่อโดยอุกาบาต ก็จบเกม

                                                         

   

ตัวอย่าง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch 2.0

 แนะนำการสร้างตัวละครเคลื่อนที่ แบบวนซ้ำ

                                                         

   

ตัวอย่าง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch 2.0

การสร้างตัวละครเพื่อหลบวัตถุ เมื่อโดนวัตถุ ให้หยุดโปรแกรม

                                                         

   

ตัวอย่าง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch 2.0

 การสร้างเกมแบบ ลากไปวางยังตำแหน่งที่ถูกต้อง มีการให้คะแนน