ชื่อผู้ใช้ :

ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมจาก Python

- พิมพ์ชื่อ นามสกุลให้แสดง ชื่อพร้อมนามสกุลในช่อง Label
- ปุ่ม reset ให้เคลียร์ค่า ออก           

   

ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมจาก Python

- เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
-เพิ่ม ลบ แสดง ค้นหา แก้ไข ข้อมูล จากปุ่มต่างๆ และเอาไป Update กับฐานข้อมูล

                                                         

   

ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมจาก Python

- การออกแบบหน้าจอ
- การสุ่มรูปภาพ เงื่อนไขการเปรียบเทียบ