ชื่อผู้ใช้ :

ตัวอย่าง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Illustrator

การสร้าง Logo ของตัวเอง ในชิ้นงานนี้จะได้ใช้เครื่องต่างๆ เช่น เครื่องมือการวาดรูปทรง  เครื่องมือ การใส่อักษรตามเส้น path

                                                         

   

ตัวอย่าง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Illustrator

เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แบบกล่อง โดยตกแต่ให้สวยงาม