ชื่อผู้ใช้ :

ตัวอย่าง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Construct2

เป็นการสร้างการจับคู่รูปสัตว์ กับเงา ให้ถูกต้อง
- แบบทดสอบ                                   

   

ตัวอย่าง การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Construct2

ขั้นตอนการสร้างการเคลื่อนไหว ในที่นี้จะเป็นการทำให้คนเดินวนไปวนมา