ชื่อผู้ใช้ :
การสัมมนาและอบรมบุคลากรผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

สามารถเรียนเรียนย้อนหลังได้ตามหัวข้อด้านล่าง

ส่วนที่ 1 หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมในยุค 5G

      การพัฒนาสื่อการสอนสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)

1. พิธีเปิดตอนเช้า
2. โปรแกรมการสร้าง AR ตอนที่ 1
3. โปรแกรมการสร้าง AR ตอนที่ 2

      โปรแกรมสำหรับการสร้างโลกเสมือนจริง Virtual Reality (VR)

1. การสร้างเกม Virtual Reality(Unity) ตอนที่ 1
2. การสร้างเกม Virtual Reality(Unity) ตอนที่ 2
3. แนะนำการใช้อุปกรณ์ Virtual Reality (VR)
4. การใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2019
สำหรับการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ VR ตอนที่ 1
5. การใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2019
สำหรับการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบ VR ตอนที่ 2

 ส่วนที่ 2 หลักสูตรปฏิบัติการ Coding 2020
     กิจกรรมสำหรับบอร์ด Microbit, หุ่นยนต์ Maqueen , ระบบ IoT ชุด Minode

1. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับบอร์ด Micro:bit ตอนที่ 1
2. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับบอร์ด Micro:bit ตอนที่ 2
3. การระบบโหวตใน Micro:bit ในการลงคะแนนเสียง
4. การเขียนคำสั่งรถหุ่นยนต์ Maqueen Robot ด้วย Micro:bit ตอนที่ 1
5. การเขียนคำสั่งรถหุ่นยนต์ Maqueen Robot ด้วย Micro:bit ตอนที่ 2
6. การเขียนคำสั่งรถหุ่นยนต์ Maqueen Robot ด้วย Micro:bit ตอนที่ 3
7. การใช้บอร์ด Micro bit ร่วมกับอุปกรณ์เสริมชุด IoT Starter kit

     กิจกรรมสำหรับบอร์ด KidBright , Workshop และ IoT

1.การสร้างภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและตัวอักษรผ่านตอ LED ด้วยบอร์ด Kidbright
2. การคำนวณคณิตศาสตร์สำหรับฝึกทักษะ ด้วยบอร์ด Kidbright
3. การวัดค่าความเข้มของแสง การวัดค่าอุณหภูมิ การใช้งานสวิตซ์
4. การใช้งานโปรแกรม Kidbright IDE รูปแบบ Online
5. การวัดค่าอุณหภูมิ เพื่อเปิด-ปิด พัดลม ด้วยบอร์ด Kidbright
6. การวัดค่าความเข้มของแสง เพื่อเปิด-ปิดไฟ ด้วยบอร์ด Kidbright
7. การสร้างระบบตรวจจับวัตถุสำหรับเช็คคนเข้าทำงาน
8. การสร้างระบบรดน้ำต้นไม้

     กิจกรรมสำหรับบอร์ด Arduino , Workshop และ IoT

1. การใช้งานบอร์ด Arduino
2. รถหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น และหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ตอนที่ 1
3. รถหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น และหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ตอนที่ 2
4. การใช้งาน Application Blynk
5. กิจกรรมสำหรับบอร์ด Arduino Workshop IOT-ต่อวงจร ตอนที่ 1
6. กิจกรรมสำหรับบอร์ด Arduino Workshop IOT-ต่อวงจร ตอนที่ 2
7. กิจกรรมสำหรับบอร์ด Arduino Workshop IOT เขียนโค้ดและทดสอบ โปรแกรม
8. การเขียนโปรแกรมตรวจสอบค่า PM 2.5 ด้วยบอร์ด Arduino

     กิจกรรมสำหรับบอร์ด Raspberry Pi , Workshop และ IoT

1. ความรู้พื้นฐานในการใช้งาน บอร์ด Raspberry Pi
2. Workshop การต่อวงจรพื้นฐานด้วยบอร์ด Raspberry Pi สัญญาณไฟจราจร
3. Raspberry Pi Workshop - CAR PARKING ตอนที่ 1
4. Raspberry Pi Workshop - CAR PARKING ตอนที่ 2
5. Raspberry Pi Workshop - การเขียนโปรแกรมรถบังคับด้วยมือถือ